PENNSYLVANIA


Trykk for st&oslsh;rre


Pennsylvania, offisielt kalt for Commonwealth of Pennsylvania (Samveldet Pennsylvania), er en amerikansk delstat som er lokalisert i nordøstlige og midtatlantiske regionene av USA, og innenfor regionen av De store sjøer. Delstaten grenser til Delaware i sørøst, Maryland i sør, og Vest-Virginia i sørvest, Ohio i vest, til Eriesjøen og den kanadiske provinsen Ontario i nordvest, delstatene New York i nord og New Jersey i øst. Fjellkjeden Appalachene strekker seg gjennom midten av Pennsylvania.Pennsylvania er den 33. største i areal, den 6. mest folkerike, og den 9. mest befolkningstette av USAs 50 delstater. Delstatens fem mest folkerike byer er Philadelphia, Pittsburgh, Allentown, Erie, og Reading. Delstatens hovedstad er Harrisburg. Pennsylvania har kystlinje langs Eriesjøen som er 82 km lang og en kystlinje langs munningen av Delawareelven som er 92 km lang.[1] Delstaten er en av de 13 opprinnelige grunnleggende stater i USA. Det var det kvekeren William Penn som gav området navnet Pennsylvania. Delstaten har blitt kalt for den amerikanske nasjons vugge og både USAs uavhengighetserklæring og grunnlov ble skrevet her.Før Pennsylvania ble bosatt av europeiske kolonister var det hjemmet til urbefolkningen i området. De indianske stammene som allerede eksisterte her var lenapefolket (også kalt for delawareindianere), susquehannockere, irokesere, eriefolket, shawneeindianere, og andre stammer. Både nederlendere og englendere krevde begge sider av Delawareelven som en del av deres koloniområder i Amerika.[14][15][16] Nederlenderne var de første som tok områdene i besittelse, noe som har hatt sin innvirkning på Pennsylvanias historie.

Ved 3. juni 1631 hadde nederlenderne satt i gang bosetning på Delmarvahalvøya ved å etablere Zwaanendaelkolonien på stedet som i dag er byen Lewes. I 1638 økte svenskene spenningene mellom de ulike europeiske kolonistene ved å etablere sin egen koloni, Nye Sverige], sentrert rundt festningen Fort Christina, i nærheten av stedet som i dag er byen Wilmington. Svenskene gjorde krav på og for en god del også kontrollerte den nedre regionen av Delawareelven, men bosatte kolonister i beskjeden grad.

Den 12. mars 1664 begunstiget kong Karl II av England, Jakob, hertugen av Duke med alle landområder som var inkludert i det opprinnelige bevilgningen til Virginia-selskapet av Plymouth, foruten også andre områder. Denne bevilgningen kom igjen i konflikt med nederlendernes krav på Nye Nederland, som også omfattet deler av dagens Pennsylvania.

Den 24. juni 1664 solgte hertugen av York andelen av sin store bevilgning som omfattet dagens New Jersey til John Berkeley og George Carteret for å opprette en koloni. Dette landet var ennå ikke under britisk besittelse, men salget tok uansett deler av Nye Nederland på vestsiden av Delawareelven. Den britiske erobringen av Nye Nederland ble begynt den 29. august 1664 da bosetningen Ny Amsterdam (som i dag er byen New York City) ble tvunget til å overgi seg i møte med kanonene på britiske skip i havnen. Erobringen fortsatte og ble fullført i oktober 1664 da britene erobret den nederlandske festningen Fort Casimir i det som i dag er New Castle. Fredsavtalen i Breda mellom Storbritannia, Frankrike og Nederlandene bekreftet den britiske erobringen den 21. juli 1667, skjønt det var midlertidige revisjoner.

Den 23. september 1672, som en del av tredje anglo-nederlandske krig, gjenerobret nederlenderne Ny Amsterdam-kolonien, og etablerte tre fylkesråd som ble de fylkene som eksisterer den dag i dag i dagens delstater Delaware og Pennsylvania. Den ene av disse, Upland, ble senere overført til Pennsylvania. Dette ble delvis omgjort den 9. februar 1674 med fredsavtalen i Westminster som avsluttet den tredje krigen, og omgjorde alle politiske situasjoner til status quo ante bellum. Britene beholdt de nederlandske koloniene med deres nederlandske navn. Upland ble oppdelt den 12. november 1674 og opprettet således det generelle omrisset av dagens grense mellom Delaware og Pennsylvania.

Den 28. februar 1681 ga kong Karl II et charter på land til William Penn for betale en gjeld på 16 000 pund (tilsvarende rundt 2 100 000 pund i 2008, justert for inflasjon) som kronen skyldte Penns far, admiral William Penn. Det var et av de største bevilgninger på landområder gitt til et enkeltindivid i historien. Kongen navnga området Pennsylvania i ære av admiral William Penn. Sønnen av samme navn hadde opprinnelig kalt det for New Wales, deretter Sylvania, ble forlegen av navnendringen, og fryktet at folk ville tro at det var oppkalt etter ham selv, men kongen mente navnet var passende og ville ikke ombestemme seg.[32] Penn etablerte en regjering med to nyvinninger som ble siden kopiert i Amerika: fylkesråd (en gruppe av valgte administratorer) og religionsfrihet.

Hva som hadde vært Upland på hva som ble Pennsylvanias side av grensen Pennsylvania-Delaware ble omdøpt til Chester County da Pennsylvania opprettet deres koloniregjeringer den 4. mars 1684. Da kvekeren William Penn hadde signert en fredsavtale med Tammany, høvding for delawarestammen, begynte en lang periode med vennlig forhold mellom kvekerne og indianerne. Ytterligere avtaler mellom kvekerne og stammer ble også inngått. Avtalen som William Penn inngikk ble aldri overtrådt.[36]Koloniene hadde stadig mangel på valuta for å drive handel. Mellom 1730 og da Pennsylvania-kolonien ble nedlagt av det britiske parlamentet med Valutaloven av 1764 framstilte kolonien sine egne papirpenger grunnet mangelen på faktisk gull og sølv. Papirpengene ble kalt for Colonial Scrip, "kolonisedler". Kolonien utstedte bills of credit, «kredittsedler», som var like gode som gull- eller sølvmynter grunnet deres status som lovlig betalingsmiddel, Ettersom de var utstedt av kolonimyndighetene og ikke en bank, var det de uten rente, og i stor grad en utgift og således underlagt skattelegging. De fremmet også generell sysselsetting og samfunnsvekst ettersom myndighetene benyttet dem varsomhet og ikke utstedte så mange at det førte til inflasjon. Benjamin Franklin var delaktig i denne valutaen og som han uttalte at dens nytte aldri ble bestridt, og det ble også møtte med «forsiktig godkjennelse» av Adam Smith. Ettersom det ikke var noen felles regulering eller standardisert verdisetting førte bruken til forvirring. Britiske handelsmenn var lite tilfreds med systemet. Med Valutaloven tok britiske myndigheter kontroll over valutasystemet i koloniene og forbød utstedelse av nye sedler. Koloniene protesterte da det hemmet og skapte underskudd i deres handel.

James Smith fra Pennsylvania, nybygger og soldat, ledet i 1765 Black Boys, «de svarte gutta», en gruppe menn fra Pennsylvania som svertet ansiktene når de deltok i ulovlige aksjoner, og tok på seg å drive kamp mot de lokale indianerne i vestlige Pennsylvania og Ohio.[39] Han deltok også i en ni måneders opprør mot britisk styre, ti år før utbruddet av den amerikanske revolusjonen. I 1763 skrev han at «indianerne har igjen begynt fiendtligheter, og var opptatt med drap og skalpering av nybyggerne i ulike deler av Pennsylvania.» Og, «denne staten var da en kvekerregjering, og i begynnelsen av denne krigen var fikk nybyggerne liten støtte fra staten.» De påfølgende fiendtlighetene med de innfødte ble kjent som pontiacopprøret.

Presidenthuset i Philadelphia. Herskapsboligen Masters-Penn huset Pennsylvanias guvernør tidlig på 1770-tallet. Det fungerte senere som midlertidig presidentbolig for George Washington og John Adams, 1790–1800, da Philadelphia midlertidig var USAs hovedstad.

«Hills Capitol», benyttet fra 1821 og fram til det brant ned i 1897. Mellom 7. og 25. oktober 1765 kom det til et politisk sammenkomst i New York mellom representanter fra de tretten koloniene. Det var den første samlingen av valgte representanter i de amerikanske koloniene, men bare ni av koloniene stilte med delegater. Møtet var å komme opp med en forent protest mot myndighetene i Storbritannia. Det ble kalt for «Stamp Act Congress» ettersom det ble krevd bruk av særskilt stemplet dokumenter for bortimot all forretningsdrift i koloniene. Etter denne sammenkomsten i 1765 skrev delegaten John Dickinson fra Philadelphia dokumentet Declaration of Rights and Grievances, «Erklæring om rettigheter og klagemål», og som erklærte at de skattene som ble pålagt de amerikanske koloniene som var uten deres formell samtykke var grunnlovsstridige. Uten at kolonistene hadde stemmerett kunne det britiske parlamentet ikke representere kolonistene. Det kunne ikke være skattleggingen uten representasjon. Kun kolonirådene hadde rett til å skattlegge koloniene. Dickinson deretter en rekke med essayer, titulert Letters from a Farmer in Pennsylvania, To the Inhabitants of the British Colonies, signert «en bonde» (skjønt han var en advokat) som ble publisert i avisen Pennsylvania Chronicle mellom 2. desember 1767 og 15. februar 1768. Essayene ble omfattende lest i koloniene og var viktig i å forene kolonistene. Her forutså han en framtidig konflikt mellom de amerikanske koloniene og Storbritannia. Essayene har blitt sammenlignet med blant annet den romerske statsmannen, advokaten og retorikeren Cicero.

Da grunnlovsfedrene hadde møte i Philadelphia i 1774 sendte tolv av koloniene representanter til den første kontinentale kongress. I mai 1775 kom den andre kontinentale kongress, også i Philadelphia, og trakk opp og signerte en erklæring av uavhengighet fra Storbritannia,[47] men da byen ble besatt av britiske soldater klarte kongressen å unnslippe vestover. De holdt møte i tinghuset i Lancaster den 27. september 1777 og deretter i York, fortsatt i Pennsylvania. Der skrev de og hovedforfatteren John Dickinson Konføderasjonsartiklene, USAs første grunnlov, og som opprettet de 13 koloniene som en ny nasjon. Den ble undertegnet i 1777, og var virkningsfulle fra 1781 til den ble erstattet av den nye grunnloven i 1789. Atter en gang var Philadelphia valgt til bli krybben for den nye amerikanske nasjonen.

I 1780 vedtok Pennsylvania en lov som betinget en gradvis avskaffelse av slaveri, noe som gjorde Pennsylvania til den første staten som vedtok en lov mot slaveri (skjønt Vermont hadde også tidligere forbudt slaveri).[49] Den siste slaven nedtegnet i staten var i 1847.

Pennsylvania ble den andre delstaten som ratifiserte den amerikanske grunnloven den 12. desember 1787, fem dager etter at Delaware ble den første.

Dickinson College i Carlisle var den første høyskole (college) som ble grunnlagt i USA. Den ble etablert i 1773 av Benjamin Rush, en av grunnlovsfedrene, og navngitt til ære for John Dickinson. Skolen ble ratifisert fem dager etter Parisavtalen den 9. september 1783.

For nærmere et halvt århundre møtte Pennsylvanias lovgivende forsamling ved ulike steder i området rundt Philadelphia før de begynte møttes jevnlig i Pennsylvanias statshus (senere omdøpt til Independence Hall, Uavhengighetens hall) for 63 år. Det ble behov for en mer sentral lokalisering grunnet eksempelvis Paxton-gutta. Det var en selvtektgruppe bestående av nybyggere av skotsk-irsk opphav som i kjølvannet av indianerkrigene massakrerte et tjuetalls indianere i 1763. Det opprørte mange og da de ikke fikk støtte marsjerte rundt 250 av dem i januar 1764 til Philadelphia for å demonstrere og ble møtt av blant annet Benjamin Franklin som klarte å få mobben til å oppløse seg. I 1799 flyttet derfor Pennsylvanias lovgivende forsamling til tinghuset i Lancaster, og endelig til Harrisburg i 1812, som siden har vært delstatens hovedstad.

en lovgivende forsamlingen møtes i det gamle rettslokalet i Dauphin County fram til desember 1821 da det «Hills Capitol», navngitt etter dens byggherre, Lancasterarkitekten Stephen Hills, ble bygget på en høyde i føderal arkitektur[55] på en eiendom avsatt som et sete for delstatens regjering av den forutseende entreprenøren John Harris, Sr. som etablerte byen Harrisburg som bærer hans navn.[56] Hills Capitol brant ned i februar 1897 under en veldig snøstorm, og forsamlingen møttes da i en metodistkirke i State Street (fortsatt stående) fram til en ny bygningen ble reist. Arkitekturkonkurransen ble beskyldt å ha vært avgjort på forhånd. Chicago-arkitekten Henry Ives Cobb ble anklaget for å ha tegnet og bygget en erstatningsbygning, men det var lite penger avsatt for prosjektet og ble grovt fullført. Resultatet var en industrilignende bygning, Cobb Capitol, som forsamlingen nektet å ta i bruk. Politisk og folkelig indignasjon i 1901 førte til en ny konkurranse som ble begrenset til kun arkitekter i Pennsylvania. Joseph Miller Huston fra Philadelphia ble valgt til å tegne dagens bygning som omformet Cobbs bygning til et storslått offentlig byggverk som ble fullført i 1907.[57] Det var stor begeistring for den nye kapitolbygningen. Dens kuppel var inspirert av kuppelen på Peterskirken i Roma og United States Capitol i Washington, D.C. President Theodore Roosevelt kalt den for «den aller vakreste statskapitol i nasjonen» og at dekorasjonen var «den er den vakreste jeg noen gang har sett». I 1989 roste avisen New York Times den som «storslått, selv fryktinngytende til tider, men den er også en funksjonell bygning, tilgjengelig for borgerne... en bygning som er forbundet med dagliglivets realiteter.»[57] James Buchanan fra Franklin County, den eneste president som har vært ungkar,[58] var også den eneste som er født i Pennsylvania. Slaget ved Gettysburg — det fremste vendepunktet under den amerikanske borgerkrigen — skjedde i nærheten av Gettysburg i Adams County. En antall beregnet til rundt 350 000 fra Pennsylvania tjenestegjorde i nordstatenes hær, inkludert rundt 8 600 afroamerikanske frivillige. Guvernør Andrew Curtin var en sterk tilhenger av krigen og oppfordret andre guvernører om å gjøre det samme, mens tidligere Pennsylvania-senator Simon Cameron fungerte som amerikansk krigsminister før han ble fjernet. En WPA-poster fra 1935. WPA sysselsatte millioner av amerikanere under den store depresjonen. Den første kommersielle oljeboringen skjedde i Pennsylvania. I 1859 i nærheten av Titusville boret Edwin Drake en vellykket oljebrønn, noe som førte til første betydelige oppsvinget i oljeboring i amerikansk historie. Pennsylvania består av 9 prosent av skogområdene i USA. I 1923 etablerte president Calvin Coolidge Allegheny National Forest under autoriteten av Weeks-loven av 1911[59] i den nordvestlige delen av delstaten i den hensikt å drive tømmerproduksjon og bevare vannressursene langs dalstrøkene av elven Allegheny. Dette er delstatens eneste nasjonalskog. Veksten i industri førte til sist at arbeiderklassen fikk bedre lønning, tilsvarende middelklassen etter hvert etter at fagforeningene skaffet dem levelige vilkår. Fagforeningenes vekst førte også til reaksjonen slo tilbake med dannelsen av flere private politistyrker.[60] Den første dokumenterte organiserte streiken i USA skjedde i Pennsylvania: den store jernbanestreiken i 1877 og kullstreiken i 1902. Til sist ble åtte timers arbeidsdag akseptert og «kull og jern-politiet» ble forbudt. Med nedgangen og omstruktureringen av stålindustrien mot slutten av 1900-tallet ble delstaten sterkt skadelidende. Med tap av arbeidsplasser gikk befolkningen ned, særlig i Philadelphia og Pittsburgh.

Politikk Delstatsadministrasjonen ligger i Harrisburg. Pennsylvania har hatt fem konstitusjoner (grunnlover) i løpet av sin tid som delstat: 1776, 1790, 1838, 1874, og 1968.[63] Før denne tiden ble Pennsylvania-provinsen styrt i et århundre av det som ble kalt for Frame of Government, et rammeverk for styring, og av dette var det fire versjoner: 1682, 1683, 1696, og 1701. Hovedstaden er Harrisburg hvor den lovgivende forsamling møtes. Siden 1992 har Pennsylvania gått til Det demokratiske partiet i presidentvalgene, bortsett fra storbyområdet Pittsburgh som tenderte i retning av Det republikansk partiet ved valget i 2008. Delstaten stemte for Bill Clinton to ganger med store marginer og noe nærmere i 2000 for Al Gore. I valget i 2004 beseiret senator John F. Kerry president George W. Bush i Pennsylvania med 50,92 prosent mot 48,42 prosent. I valget i 2008 beseiret demokraten Barack Obama republikaneren John McCain i Pennsylvania med 54 prosent mot 44 prosent. Delstaten har 20 medlemmer i valgmannskollegiet. Representasjon i kongressen Kart over Pennsylvanias 18 kongressdistrikter. Pennsylvanias har to senatorer representert i den amerikanske kongressen. For den 113. (3. januar 2013 til 3. januar 2015) er det Bob Casey, Jr. (D) og Pat Toomey (R). Pennsylvania har 18 representanter i Representantenes hus. Siden valget i 2014 har republikanerne hatt 13, mens demokratene har hatt 5. Som alle USAs delstater er styresmakten i Pennsylvania delt inn i en utøvende, en lovgivende og en dømmende makt. Makten og pliktene til hver av disse er etablert av Pennsylvanias konstitusjon. Guvernør Lederen for den utøvende makten er guvernøren, som etter valget i 2014 er Tom Wolf. Han slo ut en sittende guvernør for første gang i Pennsylvanias historie. De andre valgte embetsmennene som utgjør den utøvende makten er viseguvernøren, riksadvokaten, sjefsrevisoren og finansministeren. Lovgivende forsamling Pennsylvania har et tokammersystem satt opp i delstatens lovgivning fra 1790. I tiden med William Penn var det kun ett kammer. Forsamlingen har 50 senatorer og 203 representanter.[66] Republikanerne har hatt flertallet i begge kamre i mange år og styrkeforholdet etter valget i 2014 er 30-20 i Senatet og 119-84 i Representantenes hus. Domstolene Pennsylvania er inndelt i 60 juridiske distrikter, de fleste, Philadelphia unntatt, har distriktsdommere som presiderer over hovedsakelig innledende saksbehandling av forbrytelser og mindre lovovertredelse, og sivile klagemål. Høyesterett i Pennsylvania er den siste ankedomstol. Alle dommere i Pennsylvania er valgt og justitiarius er bestemt ved seniorat. Skatt Pennsylvania har den 10. høyeste skattebyrde i USA.[68] Innbyggerne betaler total 83,7 milliarder dollar i statlige og lokale skatter med et gjennomsnitt per innbygger på 6 640 dollar årlig. Innbyggerne deler 76 prosent av en total skattebyrde. Mange lokale politikere har forsøkt å øke delstatens inntekter ved å utnytte Pennsylvania ressurser i større grad. Foreslått inntektskilder er å skattlegge boring av naturgass da Pennsylvania er den eneste delstaten uten en slik skettelegging. Andre foreslag til inntekter er å kreve bompenger på mellomstatlige motorveier, særskilt transkontinentale I-80 som blir tungt benyttet av reisende fra andre delstater og har store behov på vedlikehold. Omsetningsavgift skaffer 39 prosent av delstatens inntekter; skatt på personlig inntekt gir 34 prosent; skatt på motorkjøretøyer omtrent 12 prosent; og skatt på sigaretter og alkohol omtrent 5 prosent. Skatt på personlig inntekt er flat på 3,07 prosent. Den enkeltes skattbare inntekt er basert på følgende åtte typer inntekter: lønn og godtgjørelser; renter; utbytte; nettofortjeneste fra forretningsdrift; nettofortjeneste fra renter, honorar (royalties), patenter og opphavsrett; inntekter fra eiendommer eller trust; og gevinster fra spill og lotterier (unntatt gevinster fra Pennsylvanias delstatslotteri). Byer, kommuner og distrikter Pennsylvania er inndelt i 67 fylker (counties). Fylkene er igjen inndelt i kommuner som er enten inkorporert i byer, bykommuner, eller bydistrikter. Et fylke, Philadelphia County, er sammenfallende med byen Philadelphia etter det ble konsolidert (gjort til enhet) i 1854. Det største fylket er Philadelphia mens det minste er Cameron (5 085). Det er 56 byer i Pennsylvania, og de er klassifisert ved befolkning som enten første, andre eller tredjeklasses byer. Philadelphia, Pennsylvanias største by har en befolkning på 1 526 006 og er delstatens eneste førsteklasses by. Pittsburgh (305 704) og Scranton (76 089) er henholdsvis andreklasses og andreklasses 'A'-type byer. De øvrige byene, som den tredje og fjerde største — Allentown (118 032) og Erie (101 786) — til de minste — Parker med en befolkning på kun 840 — er tredjeklasses byer. Bykommuner (boroughs) er generelt mindre enn byer, men de fleste byer i Pennsylvania har vært inkorporert i en bykommune før de har blitt inkorporert som en by. Det er 958 bykommuner i Pennsylvania og den største er State College (42 034) og den minste er Centralia. Bydistrikt (townships) eller tettsted er den tredje formen for kommune i Pennsylvania og er klassifisert som enten første eller andreklasses. Det er 1 454 andreklasses og 93 førsteklasses bydistrikter. Andreklasses bydistrikt kan bli førsteklasses om den har en befolkningstetthet på mer enn 300 innbyggere per km2 og en folkeavstemning som støtter endringen. Pennsylvanias største bydistrikt er Upper Darby Township (82 795), og den minste er East Keating Township (11). Les mye mer om The Great State of Texas på: norsk Wikipedia og enda mer på: Wikipedia.

Texas Hill Country

Trykk for st&oslsh;rre •  

  Roadtrips

  Ingen steder i verden kan by på vakrere og mer spennende roadtrips. Om du vil kjøre den klassiske ruten Route 66 fra Chicago til LA, eller om du vil finne deg din egen rute. USA er skapt for bil entusiaster og bilkjøring.

  Les mer

   
 •  

  Beaches

  USA kan by på noen av de flotteste og beste strendene i verden!

  Les mer

   
 •  

  Nasjonalparker

  USA har 58 fredede nasjonalparker. Det omfatter at fra skogområder, fjellformasjoner, elver, vidder, korallrev og sumpområder. USA er full av naturperler.

  Les mer

   
 •  

  Opplevelser

  Bare på Broadway er det over 450 scener hvorav ca. 40 av de har 500 eller fler seter!. Utvalget av underholdning i New York er enormt! Å ha en oversikt over hva som skjer er nærmest umulig.

  Les mer

   
 •  

  Sport

  New York City har et rikt idrettsliv med et utall av idretter representert. Mest kjent verden over er de nok for verdens største maratonløp, grand slam tennis samt sine profflag i de store nord-amerikanske sportsligaer.

  Les mer

   
 •  

  More ToDo

  Det er så utrolig mye spennende man kan gjøre i New York, men hvordan får man oversikten over alt? På denne siden vil vi samle litt forskjellige for å gi deg et variert utvalg av aktiviteter.

  Les mer

   
 •  

  Turist info

  I New York finnes det flere parker og rekreasjonsområder i tillegg til Central Park. Her kommer en rekke alternativer hvis du føler behovet for å smyge deg vekk fra asfaltjungelen et øyeblikk.

  Les mer